Село Балик

Print Friendly, PDF & Email

Балик — это населенный пункт в Исмаиллы. Название села связано с древнетуркским языком, что в переводе означает «город». Неподалеку размещено озеро (Ашигбайрамлинское водохранилище), а также река Девебатан. Население села в основном занимается сельсим хозяйством, в том числе рыболовством.

Balik kəndi Baş Qafqaz silsiləsinin ətəyindədir. Toponim qədim türkdilli yazılı abidələrdə qeyd olunmuş “şəhər” mənasında işlədilən balik sözü ilə əlaqədardır. Orta əsr müəlliflərinin əsərlərində balıq tərkibli xeyli toponimlər (Alubalıq, İlanbalıq və s.) qeyd olunmuşdur.

Читайте также:  На улицах Ивановки - ФОТО