• Пт. Апр 19th, 2024

ивановка

Сайт о селе Ивановка Азербайджанской Республики

Исторические памятники Исмаиллы

Автор:ivanovka.net

Дек 25, 2015
Делимся

Print Friendly, PDF & Email
 1. Girdiman qalası — XI-XII əsrlər, Lahıc qəsəbəsi (Крепость Гирдыман — 11-12 вв. поселок Лагич)

 2. Fit dağı (Qırxotaq) — XII əsr, Sulut kəndi  (Гора Фит, «сорок комнат» — 12 век, село Сулут)

 3. Türbə — XIX əsr, Zeyvə kəndi (Мавзолей — 19 век, село Зейвя)

 4. Məscid, «Bədəvün» — XVIII əsr, Lahıc qəsəbəsi (Мечеть, «Бадавюн» — 18 век, поселок Лагич)

 5. Məscid — XVII əsr, Basqal qəsəbəsi (Мечеть — 17 век, поселок Баскал)

 6. Məscid, «Aşağı Ərəgit» — XIX əsr, Ərəgit kəndi (Мечеть «Ашагы Арагит» — 19 век, село Арагит)

 7. Məscid, «Yuxarı Ərəgit» — XIX əsr, Ərəgit kəndi (Мечеть, «Юхары Арагит» — 19 век, село Арагит)

 8. Hacı Qurban mülki, 2 mərtəbəli 72 otaqlı bina — XIX əsr, Lahıc qəsəbəsi (Владение Гаджи Гурбана, 2-х этажный с 72 комнатами сооружение, 19 век, Лагич)

 9. Gümbəz — XIX əsr, Pirəbədil kəndi (Купол — 19 век, село Пирабадил)

 10. Cavanşir qalası — VI-VII əsrlər, Talıstan kəndi (Крепость Джеваншира — 6-7 вв., село Талыстан)

 11. Qız qalası — VIII əsr, Xanagah kəndi (Девечья башня/крепость — 8 век, село Ханагах)

 12. Xan qalası — XVIII əsr, Xankəndi (Крепость Хан — 18 век, Ханкенди)

 13. Qasımxan qalası — IX-XIV əsrlər (bəzi mənbələrdə III-IV əsrlər), XVIII əsrdə Şamaxı xanı Mustafa xanın əmisi Qasım xan tərəfindən bərpa edildiyi üçün Qasımxan qalası adlanır — Qalacıq kəndi. (Крепость Гасымхана — 9-14 вв., село Галаджиг)

 14. Yaşayış yeri — I-V əsrlər, Qalacıq kəndi (Место жительства — 1-5 века, село Галаджик)

 15. Küp, təknə qəbirlər — I-V əsrlər, Qalacıq kəndi (Катакомбы — 1-5 вв., село Галаджик)

 16. Qədim Qəbiristanlıq — e.ə. III-I əsrlər, Mollaisaqlı kəndi (Древнее кладбище — 3-1 вв. до н. э., село Моллаисаглы)

 17. Qədim yaşayış yeri — e.ə. III-I əsrlər, Mollaisaqlı kəndi ( Старинное место жительства — 3-1 вв. до н. э., село Моллаисаглы)

 18. Qədim Qəbiristanlıq — e.ə. II-I əsrlər, Qubaxəlilli kəndi (Древнее кладбище — 1-2 вв. до н. э., село Губахалили)

 19. Qədim Qəbiristanlıq — e.ə. I əsr, Hacıhətəmli kəndi (Древнее Кладбище — 1 век до н.э.

 20. Qədim Qəbiristanlıq — I əsr, Gənzə kəndi (Древнее кладбище — 1 век, село Ганза)

 21. Yaşayış yeri — e.ə. I əsr, Şəbiyan kəndi (Место жительства 1 век до н. э., село Шабиян)

 22. Məscid — XIX əsr, İsmayıllı kəndi (Мечеть -19 век, село Исмаиллы)

 23. Məscid — XIX əsr,Tağlabiyan kəndi (Мечеть — 19 век, село Таглабиян)

 24. Məscid — XIX əsr,Diyallı kəndi (Мечеть — 19 век, село Дияллы)

 25. Məscid — XIX əsr, Topçu kəndi (Мечеть — 19 век, село Топчу)

 26. Məscid — XIX əsr, Yeniyol kəndi (Мечеть — 19 век, село Енийол)

 27. Məscid — XIX əsr, Mican kəndi (Мечеть — 19 век, село Миджан)

 28. Məscid — 1923-cü il, Aşıqbayram kəndi (Мечеть — 1923 год, село Ашигбайрамлы)

 29. Məscid — 1912-ci il, Gilyan kəndi (Мечеть -1912 год, село Гильян)

 30. Həzrə qəbiristanlığı — VII-VIII əsrlər, İsmayıllı kəndi (Кладбище Хазра — 7-8 вв., село Исмаиллы)

 31. Böyük Vətən Müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidə — 1975-ci il, İsmayıllı kəndi (Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1975 год, село Исмаиллы)

 32. İsmayıllı rayon uşaq və gənclər kitabxanası və uşaq ədəbiyyatı klassiklərinin barelyefi — 1982-ci il, İsmayıllı şəhəri (Библиотека Исмаиллы 1982 год)

 33. 20 Yanvar abidəsi — 1990-cı il, İsmayıllı şəhəri (Памятник 20 Января, Исмаиллинский район)

Mənbə: İsmayilli Telekommunikasiya Qovşaği

 


Делимся

Автор: ivanovka.net

Добавить комментарий