Molokanlar kimdir, nəyə inanırlar? — VIDEO

Фото: Elxan Qəniyev Rəşad İlyasov Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Etika şöbəsinin elmi işçisi. Mənbə: http://www.ebooks.az/book_hlYHLDkc.html TARİX VƏ MÜASİRLİYİNQOVŞAĞINDA TOLERANTLIQNÜMUNƏSİ OLARAQAZƏRBAYCAN MOLOKANLARI S. 123-125 Molokanlar Xristian təriqətlərindən biri kimi xüsusi tarixə malikdir. …

Continue reading