Malakanların Gədəbəy ləhcəsi

Print Friendly, PDF & Email

Gədəbəyin Novaya Saratovka kəndində malakanlardan qalan bir neçə ailə var ki ənənələrini davam edirlər. Bu yerlərə gələn onları görmədən getsə, elə bil kəndi gəzməmiş olur.
Amma onlar bu ənənələri çox az adama ötürə bilirlər. Doğmaları ya maraqlanmır, ya da rayondan köçüb gedir.

Читайте также:  Молокане Кедабека - видео